Są takie specjalizacje, które model biznesowy
swojej działalności mają oparty na
ogromnej skali
aktywności,
obszernych
obrotach oraz związanej z tym
wybitnie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam wielki
obrót, sprzedają
bez liku
towarów, lecz
jednostkowy zysk jest
wybitnie mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, że każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wyraźnie całej sieci
bardzo
niebezpieczny, przede wszystkim, jeśli
jest to stała tendencja. A
gigantyczna konkurencja, jaka
dominuje w tej branży sprawia, iż
praktycznie nie jest dopuszczalne, aby
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
klientów. Dlatego także
managerowie sieci marketów
olbrzymią wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają najzwyczajniej w świecie o to wszystko, co
generuje w sklepie koszty oraz myślą o
tym, jak wolno uczynić, żeby były
one niższe. Specyfika działalności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, iż opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli
gwarantują one w długim przedziale czasowym obniżenie
wydatków działania. Bo tu też działa
efekt skali. Każde
nowatorskie rozwiązanie,
które może się przyczynić do oszczędności jest najpierw testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
budynków – przetestuj czyszczenie kanałów wentylacyjnych Twister.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami,
jakie przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
kultowe od dawna,
ale zyskujące na
znaczeniu tak faktycznie to od niedawna. A punkty
sprzedaży są
olśniewającymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
punktu sprzedaży to
duża powierzchnia,
jaka musi być ogrzewana. I na ogół jest wiele
wejść i bram, które
w
szeregu przypadków są otwierane przez
kontrahentów i wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy w czasie każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
co niemiara
ciepła, które jest bezpowrotnie tracone. A dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu i temperatura nie ulega zmianie.

You may also like