Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy spełnić miarodajne kryteria. Nie jest sprawą prostą, by zgodnie z prawem egzekwować tłumaczenia, za które wolno brać właściwe wynagrodzenie. Tłumacz przysięgły to figura godna zaufania powszechnego, jaka może wykonywać wyznaczone obowiązki. Wykonuje on oraz poświadcza tłumaczenia z języka polskiego na język obcy, z obcego na polski. Może też certyfikować inne tłumaczenia, które pozostały wykonane poprzez osoby trzecie. Do innych kompetencji tłumacza przysięgłego należy też wykonywanie odpisów przeróżnych dokumentów w innych językach i certyfikowanie ich, a także takich, które zostały wykonane przez inne osoby.

Tłumacz przysięgły jest też uprawniony do wykonywania translacji ustnych. Jest stosowna ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, według której każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest postępować, jeśli pragnie ten zawód wykonywać. Kandydat podchodzi do właściwego egzaminu, który uprawnia do wykonywania tegoż zawodu, z pełną odpowiedzialnością. Tłumaczem przysięgłym ma okazję zostać postać, która posiada obywatelstwo polskie. Ma okazję być to również obywatel jednego z państw Unii Europejskiej. Tłumaczenia mogą być wykonywane też przez obywatela Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. By zostać nim w Polsce niezbędnym kryterium jest znajomość języka polskiego.

Tłumaczenia są w stanie być wykonywane przez osobę, jaka posiada kompletną zdolność do czynności prawnych, a także nie była karana. Musi ona też posiadać ukończone studia magisterskie z aspektu filologii. Tłumaczenia ma prawo też wykonywać osoba, która zakończyła inne studia magisterskie, po czym dyplomowe o kierunku tłumaczeń adekwatnego języka – pełna oferta na biuro tłumaczeń Poznań. Ostatecznym i najważniejszym kryterium zdobycia powyższego zawodu, jest przystąpienie oraz zaliczenie egzaminu państwowego, na którym wykonała tłumaczenia z języka polskiego na język obcy, a również z języka obcego na język polski. Nie ma dyspozycji zwolnienia kandydata z sprawdzianu. Nawet w wypadku, kiedy osoba ma już uprawnienia tłumacza w innym państwie.

You may also like